31 Disember 2009

Objektif

Objektif Program Literasi adalah memastikan pada akhir
program Pencapaian Literasi , murid dapat :i. Mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan
tertutup.
ii. Membaca dan menulis perkataan daripada suku kata
terbuka dan tertutup dan perkataan yang berimbuhan
awalan dan akhiran
Iii.Membaca dan menulis serta memahami ayat tunggal dan
ayat-ayat majmuk yang mudah dengan menggunakan kata
hubung “dan'

Tiada ulasan:

Catat Ulasan