01 April 2010

Senarai Kemahiran Literasi

Senarai Kemahiran Literasi (Bahasa Malaysia)


1.0 Membaca dan Menulis Huruf
2.0 Membaca Suku Kata
3.0 Membina dan menulis suku kata
4.0 Membaca Perkataan
5.0 Membina dan Menulis Perkataan
6.0 Membaca Rangkai kata
7.0 Membina dan Menulis Rangkai kata
8.0 Membaca ayat
9.0 Membina dan menulis ayat tunggal1.0 Membaca dan Menulis Huruf
1.1 Mengenal bentuk huruf dan menulis huruf kecil a – z
1.2 Mengenal bentuk huruf dan menulis bentuk huruf besar A – Z

2.0 Membaca Suku Kata
2.1 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV
2.2 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVK
2.3 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVKK
2.4 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup yang ada digraf ng, ny, dan sy

3.0 Membina dan menulis suku kata
3.1 Membina dan menulis suku kata terbuka KV
3.2 Membina dan menulis suku kata tertutup KVK
3.3 Membina dan menulis suku kata tertutup KVKK
3.4 Membina dan menulis suku kata tertutup yang
ada digraf ng, ny, dan sy

4.0 Membaca Perkataan
4.1 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV
4.2 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV
4.3 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
4.4 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KVK+KV
4.5 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KVKK+KV
4.6 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka VKV
4.7 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK
4.8 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KV+KVK
4.9 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVK
4.10 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVKK
4.11 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK
4.12 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK
4.13 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVKK
4.14 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVKK
4.15 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVKK
4.16 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVK
4.17 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVK
4.18 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KV+KVKK
4.19 Membaca perkataan yang mengandungi diftong
4.20 Membaca perkataan yang mengandungi digraf
4.21 Membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding
4.22 Membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung
4.23 Membaca perkataan yang mengandungi kata imbuhan

5.0 Membina dan Menulis Perkataan
5.1 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV
5.2 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV
5.3 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
5.4 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KVK+KV
5.5 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KVKK+KV
5.6 Membina dan Menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV
5.7 Membina dan Menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV
5.8 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
5.9 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KVK+KV
5.10 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KVKK+KV
5.11 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK
5.12 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK
5.13 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVKK
5.14 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVKK
5.15 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVKK
5.16 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVKK
5.17 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVK
5.18 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVK
5.19 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KV+KVKK
5.20 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong
5.21 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf
5.22 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding
5.23 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung
5.24 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan

6.0 Membaca Rangkai kata
6.1 Membaca rangkai kata

7.0 Membina dan Menulis Rangkai kata
7.1 Membina dan menulis rangkai kata

8.0 Membaca ayat
8.1 Membaca ayat tunggal
8.2 Memahami ayat tunggal yang dibaca

9.0 Membina dan menulis ayat tunggal
9.1 Membina ayat tunggal berdasarkan pola ayat dasar (FN+FN, FN+FK, FN+FA, FN+FS)
9.2 Menulis ayat tunggal


Kembali...
Tiada ulasan:

Catat Ulasan